REGULAMIN

Informacje podstawowe

Marketing Milionera Group (MMG) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Każdego klienta MMG i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do MMG obowiązuje aktualny Regulamin znajdujący się na niniejszej stronie czyli: pracawdomu.net/regulamin.html

Akceptacja regulaminu

Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza, że zapoznał się on z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia i podania aktualnych danych. Niniejszy serwis internetowy jest pochodny "Marketing Milionera Group" (MMG). Nasze zespoły kooperują ze sobą i dystrybuują różnego typu poradniki biznesowe. Serwisy MMG realizują zamówienia na terenie Uni Europejskiej.

Polityka zarządzania treścią witryny

Dostęp i używanie niniejszej strony internetowej są także z zastrzeżeniem następujących warunków. Jeżeli nie zgadzasz się z tymi warunkami, prosimy nie korzystać z stron MMG. Ta witryna została opracowana przez udziałowców i właścicieli MMG i jest zarządzany przez tą samą organizację. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania, do częściowej lub całkowitej zmiany niniejszej strony internetowej lub do ogólnych warunków użytkowania, naszych Ogólnych Warunków i do naszych warunków sprzedaży oraz dostawy. Informujemy, że mamy prawo wprowadzać zmiany według aktualnego uznania i bez uprzedniego zawiadomienia. Prosimy zwracać uwagę przy ponownych wizytach na naszej stronie, by zapoznać się z warunkami i zwrócić uwagę wszelkie ewentualne zmiany lub poprawki, które mogły zostać wykonane.

Składanie i realizacja zamówienia, reklamacje i zwroty

Produkt zakupiony może się nieco różnić od tego na zdjęciu zamieszczonego na stronie.

Wszelki kontakt z MMG jest możliwy pod adresem mailowym:

Darmowe bonusy zostają wysłane dopiero po potwierdzeniu subskrypcji zapisania się na listę mailingową.

Klient będzie informowany o najnowszych odkryciach, newsach, promocjach i darmowych bonusach.

Z listy mailingowej klient może się w każdej chwili wypisać.

Wypełnienie przez kupującego, formularza z podaniem swoich danych, jest rozumiane jako złożenie zamówienia.

Produkty MMG są sprzedawane wyłącznie dla osób pełnoletnich, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli zakupu chciałyby dokonać osoby niepełnoletnie to niezbędna, do wykonania tej czynności, jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Ceny programu zamieszczone na naszej stronie wyrażone są w polskiej walucie i mają wliczony podatek VAT.

Podane ceny nie obejmują ewentualnych kosztów przesyłki, w przypadku zamawiania książek w druku lub innych towarów w formie fizycznej. Koszty wysyłki zawsze podane są przy karcie zamówienia.

Materiały w formie elektronicznej zawierają w sobie pełną cenę, podaną na stronie wraz z podatkiem VAT. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów chyba, że wyraził chęć zakupu produktów dodatkowych, których ceny z podatkiem VAT podane są bezpośrednio na stronie zamówieniowej.

MMG zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane w wypełnionym formularzu, przez dokonującego zakupu będą nieprawidłowe lub niepełne.

Dla sprawnej realizacji zamówienia, w większości przypadków niezbędne jest podanie adresu e- mail. Ułatwi to także sprawną komunikację z klientem.

Ceny ewentualnej przesyłki i pakowania są uaktualniane na naszej stronie i widoczne bezpośrednio w formularzu zamówienia.

Realizacja zamówienia wynosi od 1-5 dni roboczych od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie.

Rezygnacja z zamówienia jest możliwa tylko pisemnie, poprzez kontakt drogą elektroniczną e-mail.

Reklamacje związane z uszkodzeniami przesyłki dokonanych przy transporcie, będą rozpatrywane po dostarczeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i osobę / organ dostarczający przesyłkę.

W chwili odbioru kupujący ma obowiązek dokładnie sprawdzić stan przesyłki (opakowanie) w obecności dostawcy. W przypadku wszelkich uszkodzeń z winy dostawcy, kupujący powinien zgłosić zażalenie do dostawcy oraz sporządzić protokół szkody.

W przypadku zwrotów towaru, należy odesłać produkt na swój koszt na adres: Grow Up Inc. ul. Łokietka 19b /18 , 70-256 Szczecin. Następnie według obiecanego zwrotu pieniędzy za zamówienie, klient otrzymuje zwrot pieniędzy za zakupiony produkt. Produkt może być rozpakowany, jednak powinien znajdować się w zadbanym stanie. Kupujący otrzymuje zwrot kosztów zakupionego produktu. Koszty wysyłki zwrotnej należy pokryć we własnym zakresie.

Naruszenie warunków korzystania z serwisu.

MMG nie może ujawniać żadnych informacji, jakie posiada (w tym swoją tożsamość), jeśli uznamy, że takie ujawnienie jest niezbędne w związku z dochodzeniem lub skargą dotyczącą korzystania z witryny. MMG może ujawnić dane dla potrzeb identyfikacji, kontaktu lub wszczęcia postępowania przeciwko komuś, kto wyrządza (celowo lub nieumyślnie) szkody lub zakłócenia dla prawa lub własności użytkowników witryny w tym klientów MMG.

MMG zastrzega sobie prawo do ujawnienia informacji, w każdym czasie, kiedy zostanie to uznane za niezbędne do przestrzegania obowiązującego prawa, przepisów, postępowania prawnego lub na żądanie władz.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma MMG może zachować wszelkie dane lub korespondencje przekazane za pośrednictwem serwisów i witryn MMG lub usług oferowanych za pośrednictwem MMG i może ujawniać te dane, jeżeli wymaga tego prawo lub MMG uzna, że takie zachowanie lub ujawnienie jest konieczne, do procesu sądowego, egzekwowania niniejszych warunków korzystania z serwisów i witryn MMG.

Informacje zawarte na stronach MMG nie są do końca potwierdzone i należy je weryfikować we własnym zakresie.

Warunki zarządzania treścią witryny:

Korzystając z witryn MMG jednocześnie akceptujesz prawo według, którego MMG może według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, zablokować dostęp użytkownika lub klienta do witryn MMG jeśli uznamy, że dochodzi do naruszenia niniejszego regulaminu, polityki prywatności lub innych umów, które mogą być związane z korzystaniem z serwisów MMG.

Korzystając z witryn MMG zgadzasz się również, że wszelkie naruszenia przez użytkownika lub klienta niniejszych warunków stanowi bezprawne i nieuczciwe praktyki biznesowe i spowoduje nieodwracalne szkody dla MMG, za które odszkodowanie pieniężne może nie wystarczyć dlatego też, będą one ustalane indywidualnie przez MMG do rozmiarów wyrządzonej szkody.

Dokonując zakupu, wyrażasz zgodę, że MMG może, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, zablokować dostęp do strony na wniosek organów ścigania lub innych agencji rządowych.

MMG ma prawo do likwidacji lub zmian w witrynach lub usług oferowanych przez MMG.

Roszczenia

Wszelkie roszczenia na podstawie niniejszego regulaminu/polityki prywatności muszą być wniesione w ciągu jednego roku od powstania roszczenia, w innym wypadku roszczenia i powództwa wygasają. Roszczenia na podstawie odrębnych warunków zakupu towarów i usług nie podlegają tym ograniczeniom.

Użytkownik/klient nie może żądać wobec MMG zwrotu za szkody inne niż koszty produktu, wyłączając koszty pakowania i przesyłki. Wyjątek stanowi jedynie strona wygrywająca, która będzie uprawniona do zwrotów kosztów i opłat sądowych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sporu między MMG a użytkownikami/klientami korzystającymi z witryn MMG, MMG stara się szybko i w dobrej wierze podjąć stosowne działania w celu rozwiązania takiego sporu.

Jeśli nie jesteśmy w stanie rozwiązać sporu w rozsądnym terminie (30 dni), wówczas strony mogą przedłożyć swoje wątpliwości lub spór do mediacji. Jeżeli spór nie może być rozwiązany w drodze mediacji, wówczas strony mogą swobodnie wykonywać prawo lub środki prawne dostępne na mocy obowiązującego prawa.

Copyright 2017 by "Marketing Milionera Group"

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukcja i redystrybucja jakichkolwiek materiałów zawartych na stronach pochodzenia MMG w całości lub w chociaż w najmniejszej części, bez oficjalnej zgody właściciela jest surowo zabronione. Wszelkie kopiowanie całości lub części niniejszej strony zgodnie z art. 79 z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U 1994 Nr 24 poz. 83) podlega karze i będzie sprowadzane na drogę sądową.